Screeningsvragenlijst 2018/2019


Beste jongere, 

De school waarop je zit, doet mee aan een wetenschappelijk onderzoeksproject van het Trimbos-instituut, genaamd het STARr-project. In de informatiebrief 'STARr-project: preventie van somberheid op school' heb je hierover meer kunnen lezen.

STARr staat voor ‘Solve, Think, Act, Relax and repeat’ en is erop gericht om:

1. sombere gevoelens en/of gedachten bij jongeren te verminderen en te voorkomen door middel van een preventieve training op school;

2. te onderzoeken waarom deze training werkt en hoe deze verbeterd kan worden.

Om zicht te krijgen op hoe jij in je vel zit, vragen we je om deze vragenlijst in te vullen. Deze is bedoeld om vast te stellen of je in aanmerking komt voor deelname aan de training en daardoor ook het onderzoeksproject.

Het invullen van de vragenlijst kost 5-10 minuten. Beantwoord alle vragen. Denk niet te lang na, maar ga af op je eerste indruk. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat erom wat jij vindt. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past (ook al past het niet helemaal).

Omdat we jouw gegevens aan jou moeten kunnen koppelen, vragen we je eerst je naam in te vullen. Daarnaast willen we graag nog wat andere dingen van je weten, bijv. hoe oud je bent en op welke school je zit. Ook vragen we naar het telefoonnummer en e-mailadres van jou en je ouders/verzorgers om je te kunnen informeren als je in aanmerking komt voor de training en het onderzoeksproject.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw gegevens en zullen jouw antwoorden op de vragenlijst niet aan anderen geven. De enigen die jouw antwoorden kunnen inzien, zijn de mensen uit het onderzoeksteam. Geef daarom eerlijk antwoord. Voor meer informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens verwijzen we je naar bovengenoemde informatiebrief en het privacystatement van Trimbos op www.trimbos.nl.

Met vriendelijke groet,

Het onderzoeksteam:

Marieke van den Heuvel (contactpersoon en projectleider)
Denise Bodden
Filip Smit
Rutger Engels

 

Vragen? Mail naar STARr-project@trimbos.nl