Onderzoek alcohol, drugs en werk


Welkom! Fijn dat je deze vragenlijst wilt invullen. Lees eerst de volgende toelichting:

1. Voor wie? Deze vragenlijst wordt voorgelegd aan een grote groep medewerkers van Ahold Delhaize. Deelname is alleen toegestaan als je ouder bent dan 16.

2. Doel? Alcohol drinken en drugs gebruiken is van alle tijden. Het kan je gedrag en gezondheid beïnvloeden. Je werkgever heeft hier ook een verantwoordelijkheid. Mag je bijvoorbeeld op de bedrijfsborrel een glaasje drinken? Of juist niet? Het doel van dit onderzoek is om beter te begrijpen hoe er op dit moment op en om werk wordt gedacht over drank en drugs. Deze kennis draagt bij aan een veilig en gezond bedrijf.

3. Door wie? Het Trimbos instituut, een onafhankelijke wetenschappelijk organisatie, ontwikkelde de vragenlijst, is afzender van de vragenlijst en verwerkt de antwoorden. Het Trimbos-instituut is hiervoor verantwoordelijke en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

4. Anoniem. De vragenlijst bevat soms persoonlijke vragen over je gewoonten en je persoonlijke visie op onderwerpen. Je antwoorden kunnen 100% eerlijk zijn, want je bent in de uitslagen van het onderzoek nooit herkenbaar als persoon. Om dit te garanderen worden de volgende maatregelen genomen:

  • Je antwoorden op de vragen van het onderzoek worden anoniem verzameld. Dit betekent dat er geen gegevens gevraagd/verzameld worden die tot jou herleidbaar zijn (zoals een geboortedatum, postcode of naam). Ook de link naar de vragenlijst is een algemene (niet gepersonaliseerde) link.
  • De resultaten worden alleen op groepsniveau beschreven (vb.: mannen vinden ... ).
  • De individuele antwoorden blijven in bezit van het Trimbos-instituut en worden niet gedeeld met je werkgever.

5. Vrijwillig. Jouw deelname aan het onderzoek is volstrekt vrijwillig. Dit betekent dat je nu en op ieder moment van het onderzoek kunt kiezen om niet (meer) deel te nemen aan het onderzoek.

6. Hoe lang duurt het? Ongeveer 15 - 20 minuten.

7. Vragen. Heb je vragen of een klacht over dit onderzoek? Dan kun je de onderzoeker contacteren via lvoorham@trimbos.nl.

Klik op volgende om aan te geven dat deze tekst begrepen en akkoord is.